Uskoon tulo = Uudestisyntyminen

Uskoon tulo = Uudestisyntyminen

Raamattu opettaa, että kaikki ovat tehneet syntiä. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,Room.3:23-24 Ja Jumala on eläviksi tehnyt...

lue lisää
On armoa tuntea Jumala

On armoa tuntea Jumala

Lisääntyköön teillle armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa. Näin Pietari aloitti kirjeensä muukalaisille, jotka asuvat hajallaan ja näin hän kirjoitti myös meille! Jumala ei vie meitä vaatimuksiin! Olen usein kuullut uskovien valittavan...

lue lisää
Ei puheen tai viisauden loistolla

Ei puheen tai viisauden loistolla

Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani...

lue lisää
Kallio!

Kallio!

Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Hän sanoi heille:...

lue lisää
…ei voimalla, vaan minun Hengelläni.

…ei voimalla, vaan minun Hengelläni.

Silloin Herran henki täytti Gideonin; hän puhalsi pasunaan, ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Ja hän lähetti sanansaattajia koko Manasseen, niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä; samoin hän lähetti sanansaattajat Asseriin,...

lue lisää
Jumalanpelkoon harjoittaminen?

Jumalanpelkoon harjoittaminen?

Artikkelin Raamattulainaukset ovat STLK2017 käännöksestä. ...Harjoita itseäsi Jumalanpelkoon, sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta Jumalanpelosta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on sekä nykyisen että tulevan elämän lupaus. Tämä sana varma ja...

lue lisää

Päivän Sana

Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.

Arkisto