…ei voimalla, vaan minun Hengelläni.

Silloin Herran henki täytti Gideonin; hän puhalsi pasunaan, ja niin abieserilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Ja hän lähetti sanansaattajia koko Manasseen, niin että heidätkin kutsuttiin koolle seuraamaan häntä; samoin hän lähetti sanansaattajat Asseriin, Sebuloniin ja Naftaliin, ja nämä lähtivät vihollisia vastaan. Silloin Gideon sanoi Jumalalle: ”Jos sinä aiot vapauttaa Israelin minun kädelläni, niinkuin olet puhunut, niin katso, minä panen nämä kerityt villat puimatantereelle: jos kastetta tulee ainoastaan villoihin ja kaikki maa muuten jää kuivaksi, niin minä siitä tiedän, että sinä minun kädelläni vapautat Israelin, niinkuin olet puhunut”. Ja tapahtui niin. Sillä kun hän varhain seuraavana päivänä nousi ja puristi villoja, pusersi hän kastetta villoista koko vesimaljan täyden. Ja Gideon sanoi Jumalalle: ”Älköön vihasi syttykö minua kohtaan, jos minä vielä kerran puhun. Anna minun vielä kerta tehdä koetus villoilla. Anna ainoastaan villojen jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muualle maahan.” Ja Jumala teki niin sinä yönä; ainoastaan villat jäivät kuiviksi, ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan.

Tuom.6:11-40

Kuinka moni meistä on asettanut villoja Herran eteen? Sotajoukkoja kokoontui Gideonin luo 32000 (Tuom.7:3), mutta Jumala sanoi:

Mutta Herra sanoi Gideonille: ”Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä; muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa: ’Oma käteni vapautti minut’.

Tuom.7:2

Puhuuko tämä meille mitään? Voiko tämä olla este Jumalan työlle, Vaasassa? Minä toivon, että lukisit näitä minun kirjoituksia ja miettisit mitä nämä puhuvat sinulle ja seurakunnalle. En kirjoita paljon kommenteja tästä, vaan toivon, että Jumalan sana puhuu vielä tänäänkin meille. Sakaria kirjoittaa:

”Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” (Sak.4:6) Niin sotaan lähti vain 300 miestä (Tuom.7:7). Gideon jakoi 300 miestä kolmeen osastoon, antoi jokaiselle miehelle torven ja ruukun, jonka sisään oli kätketty soihtu (Tuom.7:16), ja sanoi:

Ja hän sanoi heille: ”Tarkatkaa minua ja tehkää niinkuin minä; kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää, niinkuin minä teen. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhallamme pasunoihin, niin puhaltakaa tekin pasunoihin kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa: ’Herran ja Gideonin puolesta!'” Niin Gideon ja ne sata miestä, jotka olivat hänen kanssansa, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa; vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissään. Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat: ”Herran ja Gideonin miekka!” Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksivat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin kolmeensataan pasunaan, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä, ja leiri pakeni Beet-Sittaan asti Sereraan päin, Tabbatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka.

Tuom.7:17-22

Herra pani Midianilaiset käymään toistensa kimppuun. Sotajoukon rippeet pakenivat! Ei väellä eikä voimalla vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot!

Puhu sinä Herra, minä kuuntelen! Amen!

Otsikkokuva: Photo by Batuhan Alper Bilginer from Pexels (kuvaa pienennetty)

Terveisin…