Ensimmäinen käskyistä?

Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: ”Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?” Jeesus vastasi: ”Ensimmäinen on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi’. Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä.”

Mark.12:28-31

Meidän siis tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niinkuin itseämme! Osaammeko me ja kykenemmekö me tähän? Minun vastaus on, että minä en kykene tähän! Minun inhimillinen rakkaus ei riitä tähän! Mutta kiitos Jumalan, Hän rakasti ensin minua.

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.

1.Joh.4:9-11

Ja vielä meille annettu lupaus Roomalaiskirjeessä:

mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Room.5:5

Kiitos Jumalan. Tämä rakkaus on AGAPE (kreik. rakkaus; merkit. veljellinen rakkaus, kiintymys, hyvä tahto… Thayer’s Kreik. Sanak.), eli jumalallinen rakkaus! Se ei ole meistä lähtöisin vaan Jumalasta! Kun olemme saaneet Jumalan rakkauden sydämiimme, niin toteutuu minkä Jeesus sanoi näin:

Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut-että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

Joh.13:34-35

Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle ”suloiseksi tuoksuksi”.

Ef.2:1-2

Paavali neuvoo meitä Efesolaiskirjeen kolmannessa kappaleessa:

ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

Ef.3:17-21

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Gal.5:22-25

Kiitos Jumalan, että Hän on antanut meille avun rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niinkuin itseämme! Ja auttaa myös Hengen hedelmän kasvua meissä. Hyvää päivän jatkoa teille!

Otsikkokuva: Photo by Hassan OUAJBIR from Pexels (alkup. kuvaa pienennetty)

Terveisin…