Israelin ensimmäinen kuningas!

Samuel voiteli Saulin kuninkaaksi, joka oli komein mies Israelissa ja päätänsä pitempi kaikkia muita.

Kun he tulivat alas kaupungin laitaan, sanoi Samuel Saulille: ”Sano palvelijalle, että hän menee meidän edellämme” -ja tämä meni edelle-”mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan”… Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi: ”Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. [KR92 sisältää tämän jatkon, kun taas 33/38 sitä ei ole.] Sinä saat johtaa Herran kansaa, ja sinä pelastat kansan kaikkien sen vihollisten vallasta. Herra antaa sinulle myös merkin siitä, että hän on voidellut sinut kansansa hallitsijaksi.
* hakasul. kirj. lis.

1.Sam.9:27, 10:1

Saul tapaa joukon Profeettoja, jotka ovat tulossa uhrikukkulalta. Heidän edellään soivat harput ja rummut, huilut ja lyyrat, ja he ovat hurmoksessa.

Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan [profetoiden], harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin [tulet profetoimaan] niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee, mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Mene sitten minun edelläni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan polttouhreja ja yhteysuhreja; odota seitsemän päivää, kunnes minä tulen sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä.” Ja kun hän käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen sydämensä; ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen.
* hakasulut kirj. lis. ESV käännöksen mukaan.

1.Sam.10:5-9

Kun sitten filistealaiset uhkasivat hyökätä Israeliin, ja Samuelin lupaus tulla Gilgaliin, oli kulumassa umpeen. Kun vielä kansa alkoi hajaantua Saulin luota…

Sillä filistealaiset olivat kokoontuneet sotimaan Israelia vastaan: kolmetkymmenet tuhannet sotavaunut, kuusituhatta ratsumiestä ja muuta väkeä niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla; ja he tulivat ylös ja leiriytyivät Mikmaaseen, vastapäätä Beet-Aavenia. Kun Israelin miehet näkivät joutuneensa hätään ja kansaa ahdistettavan, piiloutuivat he luoliin, onkaloihin, kallionrotkoihin, hautoihin ja kaivoihin. Hebrealaisia meni myös Jordanin yli Gaadiin ja Gileadin maahan. Mutta Saul oli vielä Gilgalissa, ja kaikki sotaväki seurasi häntä peloissaan. Kun hän oli odottanut seitsemän päivää, sen ajan, jonka Samuel oli määrännyt, eikä Samuel tullutkaan Gilgaliin, alkoi kansa hajaantua pois hänen luotaan. Silloin Saul sanoi: ”Tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhri”. Ja hän uhrasi polttouhrin. Mutta juuri kun hän oli saanut polttouhrin uhratuksi, niin katso, Samuel tuli. Ja Saul meni häntä vastaan tervehtimään häntä. Mutta Samuel sanoi: ”Mitä olet tehnyt?” Saul vastasi: ”Kun näin, että kansa hajaantui pois minun luotani etkä sinä tullut määrättynä aikana, vaikka filistealaiset olivat kokoontuneet Mikmaaseen, niin minä ajattelin: nyt filistealaiset hyökkäävät minua vastaan alas Gilgaliin, enkä minä ole etsinyt Herran mielisuosiota; ja minä rohkaisin itseni ja uhrasin polttouhrin”. Samuel sanoi Saulille: ”Sinä olet tehnyt tyhmästi. Et ole noudattanut Herran, Jumalasi, käskyä, jonka hän antoi sinulle; muutoin olisi Herra vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Mutta nyt sinun kuninkuutesi ei ole pysyvä. Herra on etsinyt itselleen mielensä mukaisen miehen, ja hänet on Herra määrännyt kansansa ruhtinaaksi, koska sinä et noudattanut käskyä, minkä Herra sinulle antoi.”

1.Sam.13:5-14

Saul oli ollut kuninkaana seitsemän päivää ja nyt se otettiin jo pois! Samuelin piti suorittaa uhraaminen ja vahvistaa Saulin kuninkuus! Sota amalekilaisia vastaan:

Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit.”

1.Sam.15:2-3

Tämä oli Herran Sebaotin (tark. sotajoukkojen johtajaa) käsky! Mutta! Paitsi Agagia (Amalekin kuningas), Saul ja hänen miehensä säästivät myös parhaat lampaat ja vuohet, härät ja lehmät, vohlat ja karitsat ja kaiken muun arvokkaan omaisuuden. Niitä he eivät halunneet tuhota, mutta kaiken arvottoman ja turhan he hävittivät.

Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana: ”Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta eikä ole täyttänyt minun käskyjäni”. Samuel pahastui, ja hän huusi Herraa kaiken sen yön. Varhain seuraavana aamuna Samuel lähti tapaamaan Saulia. Mutta Samuelille ilmoitettiin: ”Saul on mennyt Karmeliin ja pystyttänyt sinne itsellensä muistomerkin; sitten hän on palannut sieltä ja mennyt alas Gilgaliin”. Kun Samuel tuli Saulin luo, sanoi Saul hänelle: ”Herra siunatkoon sinua! Minä olen täyttänyt Herran käskyn.” Mutta Samuel sanoi: ”Mitä tämä lammasten määkiminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen?” Saul vastasi: ”Amalekilaisilta ne on tuotu; sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi; mutta muut me olemme vihkineet tuhon omiksi”. Silloin Samuel sanoi Saulille: ”Lopeta; minä ilmoitan sinulle, mitä Herra on minulle tänä yönä puhunut”. Hän sanoi hänelle: ”Puhu”.

1.Sam.15:10-16

Saul väitti vastaan…

Samuel sanoi: ”Sinä olet Israelin sukukuntien päämies, vaikka oletkin vähäinen omissa silmissäsi: Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaaksi. Ja Herra lähetti sinut matkaan ja sanoi: ’Mene ja vihi tuhon omiksi nämä syntiset, amalekilaiset, ja sodi heitä vastaan, kunnes olet tehnyt heistä lopun’. Miksi et kuullut Herran ääntä, vaan syöksyit saaliin kimppuun ja teit sitä, mikä on pahaa Herran silmissä?”

1.Sam.15:17-19

Saul vastasi Samuelille, ja sanoi tehneensä sen mukaan mitä kuuli… (1.Sam.15:20-21)

Silloin Samuel sanoi: ”Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana.”… Ja Samuel sanoi hänelle: ”Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle, joka on sinua parempi. Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi.”

1.Sam.15:22-23, 28-29

Samuel suri Saulia kuin kuollutta! (1.Sam.15:35) Kun sitten Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi, niin Raamattu kertoo:

Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: ”Katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua.

1.Sam.16:13-15

Tämä on varmaan monen mielestä rankkaa tekstiä, mutta tämäkin on Jumalan sanaa, ja kirjoitettu myös meille. En pelottele teitä, mutta minua on Saulin kohtalo puhutellut. Jumalan sana on meidän turvamme ja saamme siihen luottamuksemme asettaa. Ei ote siitä pois mitään, emmekä saa laittaa siihen mitään lisää. En voi sanoa näin: ”Tämä ei koske minua!”

SIUNAUSTA PÄIVÄÄSI!

Otsikkokuva: Photo by George Becker from Pexels

Terveisin…