Mikä on asenteemme?

Hyvää huomenta! Paavali opetti yksityisesti seurakuntalaisia ja näin hän rakensi ja vahvisti uskovia.

Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille: ”Te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne; kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden; kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta,

Apt.20:17-20

Näin myös seurakuntaan kasvoi vanhimmisto, jotka hänen jälkeensä voivat jatkaa ja opettaa uusia uskovia.

vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt, katso, minä matkustan, sidottuna hengessä, Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat.

Apt.20:21-23

Pyhä Henki todistaa ja sanoo Paavalile, että kahleet odottavat! Niin Pyhä Henki, toinen Puolustaja, jonka Jeesus lähetti, Hän tahtoo meillekin puhua.

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.

Joh.16:13-14

En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Ja nyt, katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran [toiset käsikirjoitukset sanovat ”Jumalan”, toiset ”Herran, ja Jumalan”] seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. *hakasulut lisätty kirj. toim.

Apt.20:24-28

Herra Jeesus Kristus on omalla verellään itselleen ostanut seurakunnan! Kalliilla hinnalla! Olet arvokas!

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

Apt.20:29-31

Paavali oli kome vuotta kyynelin neuvonut jokaista, sillä hän rakasti seurakuntaa. Tuo on todellinen paimenen asenne, niinkuin Jeesuksella oli; joka antoi henkensä meidän edestämme!

Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita; te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työllänsä hankkineet, mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi: ’Autuaampi on antaa kuin ottaa’.” Ja tämän sanottuaan hän polvistui ja rukoili kaikkien heidän kanssansa Ja he ratkesivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä, ja enimmän suretti heitä se sana, jonka hän oli sanonut, etteivät he enää saisi nähdä hänen kasvojansa. Ja he saattoivat hänet laivaan.

Apt.20:32-38

Paavalin asenne seurakuntaa kohtaan on aina minua puhutellut. Hän oli saanut kutsun ja tehtävän suoraan Jeesukselta…

En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut: Jumalan armon evankeliumin todistamisen.

Apt.20:24

Paavaleita tarvitaan tänäänkin, ja hänen kaltaista asennetta Jeesusta Kristusta ja seurakuntaa kohtaan. Yhdessä rakentuaaksemme yhteisestä uskosta; jokaisella on jotakin annettavaa.

ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.

1.Piet.2:5

Paavali uskoi Efesossa olevan seurakunnan Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan heitä! Jumalan sana rakentaa myös meitä, kun otamme sen vastaan niinkuin se on kirjoitettu!

Otsikkokuva: Photo by Binyamin Mellish from Pexels

Terveisin…