Usko ja epäusko

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ”Rauha teille!”

Joh.20:19

Jeesushan oli ilmestynyt samana päivänä kahdelle miehelle, jotka olivat matkalla Emmaukseen. Jeesus oli heille selittänyt alkaen Mooseksesta ja profeetoista, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk.24:15, 27). Jeesus oli sanonut heille:

Niin hän sanoi heille: ”Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?”

Luuk.24:25-26

Nämä kaksi, sitten kun olivat tunteneet Jeesuksen ja palanneet takaisin Jerusalemiin opetuslasten tykö, taas Jeesus oli heidän keskellään. Jeesus näytti heille kätensä ja kylkensä (Luuk.24:36-40). Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen:

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Joh.20:21-23

Yksi opetuslapsista, Tuomas ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset kertoivat hänelle:

Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: ”Me näimme Herran”. Mutta hän sanoi heille: ”Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko”.

Joh.20:25

Usko ja epäusko! Usko ei ole näkemistä! Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei NÄHDÄ (Heb.11:1)!

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

Heb.11:6

Ja kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille!” Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen”. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” Jeesus sanoi hänelle: ”Sentähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat!” Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

Joh.20:26-31

Jeesus opetti meitä myös anomaan Hänen nimessään:

ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.

Joh.14:13-14

Tänäänkin me voimme näihin Jeesuksen antamiin lupauksiin luottaen rukoilla ja uskoa saavamme myös rukousvastauksia!

Otsikkokuva: FreeBibleimages.org, JESUS APPEARS TO THE DISCIPLES, www.LumoProject.com. Kuvaa editoitu; kokoa pienennetty ja laatua pienennetty.

Terveisin…