Saulus kääntyy…

Kun Stefanos kivitettiin, niin kivittäjät riisuivat viittansa Saulus – nimisen nuoren miehen jalkojen juureen.

Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.

Apt.8:1

Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.

Apt.9:1-2

Miksi Jumala salli Sauluksen vainota seurakuntaa? Miksi Jumala ei pysäyttänyt häntä, vaikka Stefanoksen surman yhteydessä?Miksi Jumala sallii tänäänkin Kristittyjen vainot? Aamulla Pyhä Henki piti minulle Raamattu-tunnin ja muistutti minua Jobin elämästä.

Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: ”Mistä sinä tulet?” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta”. Niin Herra sanoi saatanalle: ”Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ”Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.” Niin Herra sanoi saatanalle: ”Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä”. Ja saatana meni pois Herran edestä.

Job.1:6-12

Te tiedätte miten siinä kävi. Job menetti kaiken omaisuutensa, lapsensa ja vielä myös terveytensä. Saatana syytti Jumalaa siitä, että Jumala oli liian hyvä Jobille, ja jos Jumala ottaisi pois siunauksen ja auttavan kätensä, niin Job luopuisi Jumalasta ja kiroaisi hänet! Mutta näin ei käynyt. Job sanoi:

Ja hän sanoi: ”Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.”

Job.1:21

Mutta hän vastasi hänelle: ”Sinä puhut niinkuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin?” Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa.

Job.2:10

Minulle Jobin elämä on opettanut sen, että meille ei voi tapahtua mitään Jumalan sallimatta. Jumala luotti Jobiin ja minä uskon, että Jumala luottaa myös meihin; ”ei pisaraakaan liikaa”. Saul sai vainota seurakuntaa vain siihen asti kunnes Jumala päätti, että ”seis!”. Palatkaamme taaksepäin Apostolien lukuun:

Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Hän sanoi: ”Kuka olet, herra?” Hän vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän.”

Apt.9:3-6

Saul vainosi Jeesusta.

En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: ”Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

Joh.14:18-23

Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut.

Apt.9:8-9

Herra puhui Damaskoksessa olevalle Ananias – nimiselle opetuslapselle:

Ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä: ”Ananias!” Hän vastasi: ”Katso, tässä olen, Herra”. Niin Herra sanoi hänelle: ”Nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan Suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaan talosta Saulus nimistä tarsolaista miestä. Sillä katso, hän rukoilee; ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias nimisen, tulevan sisälle ja panevan kätensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen.”

Apt.9:10-12

Herra puhui ja Ananias kuuli ja totteli. Voisko tänäänkin tapahtua vastaavaa? Ananias pelkäsi, mutta lähti kuitenkin:

Mutta Ananias vastasi: ”Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa; ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat”. Mutta Herra sanoi hänelle: ”Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. – – Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi: ”Veljeni Saul, Herra lähetti minut-Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit-että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi Pyhällä Hengellä”. Ja heti putosivat hänen silmistään ikäänkuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen.

Apt.9:13-15, 17-18

Paavali kirjoittaa; miksi Mooses peitti kasvonsa?

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

2.Kor.3:14-17

Saulin silmiltä putosi ikäänkuin suomut ja hän näki jälleen! Kristus Jeesus, avaa meidän silmämme näkemään ja jos on jokin peite, niin Herra Jeesus ottaa se pois, amen. Saul alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika (Apt.9:20).

Terveisin: Vanhin Tuomo.

PS. Vaikeuksien tullessa meidät riisutaan kaikesta muusta ja opimme turvautumaan enemmän Kristukseen. Joskus näin käy vanhurskaallekin, josta voisimme sanoa, että hän on läksynsä oppinut. Jobin kärsimys saattoi riisua hänet siitä käsityksestä, että hänelle ei olisi saanut tapahtua mitään pahaa, koska hän on itse lähes nuhteeton. Kun Jobille tarjoutui tilaisuus väitellä Jumalan kanssa, hän päätti vaieta.

Otsikkokuva: Commons.wikimedia.org, La conversion de Saint Paul, Luca Giordano.

Terveisin…