Pyhä Henki!

Profeetta Joelin ennustus, jota Pietari lainaa:

Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.’

Apt.2:16-21

Tämä ennustus toteutui Helluntaipäivänä. Jeesus oli luvannut:

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen…

Joh.7:37-39

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” – – vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Apt.1:4-5, 8

Kun sitten Helluntaipäivä tuli, oli 120 henkeä koolla:

Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Apt.2:2-4

Pyhän Hengen täyttämä Pietari alkoi puhumaan ja kuulijat saivat piston sydämeen ja kysyivät:

Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Apt.2:37-39

Saarnan seuraus: 3000 sielua pelastui ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui Apostolien kautta, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä jotka saivat pelastuksen! Apostolien tekojen luvussa 4 kerrotaan rukouskokouksesta näin:

Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen… Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta.” Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.

Apt.4:24, 29-31

Apostolien tekojen luvussa 10, Pietari saarnaa Korneliuksen kotona:

Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa…

Apt.10:44-46

Apostolien tekojen luvussa 19, Paavali kysyy:

Ja hän sanoi heille: ”Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?” Niin he sanoivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan”. Ja hän sanoi: ”Millä kasteella te sitten olette kastetut?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella”. Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen”. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.

Apt.19:2-6

Joelin ennustus ja Jeesuksen lupaus on täyttynyt; Pyhä Henki on tullut. Ei vain alkuseurakunnalle, vaan myös meitä varten. Jeesuksen sanoja lainaten:

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Apt.1:87

…myös täällä Vaasassa.

Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

Apt.2:39

Raamattu kehoittaa; rukoilkaa Pyhässä Hengessä, esim.:

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

Juud.1:20-21

Pyhä Henki toinen puolustaja, joka avaa ymmäryksemme käsittämään kirjoituksia ja ottamaan Jumalan sanan niinkuin se on kirjoitettu. Ei ole kysymys siitä, mitä mieltä me olemme, vaan mitä Jumalan sana opettaa! Opetuslapset odottivat Jeesuksen antamaa lupausta Pyhästä Hengestä yläsalissa ja pelkäsivät lihallisia veljiään juutalaisia vainojen tähden. Mutta kun Pyhä Henki tuli, ja saivat kasteen, he lähtivät ulos! He saivat voiman ja heistä tuli Jeesuksen todistajia! Mikä muutos! Kolmiyhteinen Jumala myös siunasi Pietarin saarnan ja 3000 sielua pelastui, kuten aikaisemmin saimme lukea.

Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa… Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Apt.2:42, 46-47

MIKÄ TAI KUKA TÄMÄN SAI AIKAAN? Vaikka vainot tulivatkin, opetuslapset eivät pelästyneet, vaan jatkoivat saarnaamista luottaen Jumalaan. Pietari ja Johannes vangitaan:

Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: ”Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”.

Apt.4:18-20

Ketä me tänään kuuntelemme Jumalaa vaiko ihmisiä? Hengelliset lahjat:

Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.

1.Kor.12:4-11

Jumalan sanan lupauksia meille tänne Vaasaan! Paavali jatkaa opetusta: Yksi ruumis, monta jäsentä. Ruumis = seurakunta (1.Kor.12:12-13).

mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

1.Kor.12:24-31

…joka on Rakkaus:

Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

1.Kor.14:1

Paavali sitten opettaa armolahjojen käyttöstä seurakunnassa.

Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.

1.Kor.14:39-40

Palaan vielä Apostolien tekojen lukuun 2:

Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.

Apt.2:16-17

Kysynkin; Onko Jumala jossain kohtaa Raamatussa sanonut, että tämä lupaus ei koskisi tätä lopun aikaa? Korvaako kirjaviisaus Pyhän Hengen armolahjat? Miksi minä kirjoitan Pyhän Hengen tärkeydestä? Koska se on annettu meille voimaksi palvelutehtävään. Pyhä Henki avaa meille Jumalan sanaa, järkemme ei siihen pysty. Eikö meidän tulisi innokkaasti tavoitella Pyhää Henkeä ja hengellisiä lahjoja, seurakunnan rakentamiseksi? Tätä minä rukoilen.

Terveisin: Vanhin Tuomo.

PS. Jumalan sana on annettu meille ymmärrettävällä tavalla, eikä pelastuksen vastaanottaminen riipu ihmisen omista kyvyistä. Erilaisilta tulkinnoilta emme voi välttyä, sillä syntiinlankeemuksen seurauksena myös järkemme on turmeltuneessa tilassa. Monet asiat ovat helposti perusteltavissa Raamatun sanalla, toiset asiat ovat enemmän kiistanalaisia. Meille on annettu erilaisia kehoituksia ja käskyjä, joista tärkein on ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi” (Mark.12:33). On tärkeää tavoitella hengellisiä lahjoja, jotka on tarkoitettu seurakunnan rakentumista varten. Joskus puheet ja todellisuus eivät vastaa toisiaan. Korinttilaisten hengelliset lahjat eivät estäneet Paavalia kertomaan, että kun hän tulee, hän ei ota selvää heidän puheista, vaan voimasta (1.Kor.4:19). Pyhä henki ilmenee Raamatussa tavalla, jossa todellinen yliluonnollinen voima on näkyvissä. Sitä on hyvä rukoilla.

Terveisin: Vanhin Jarmo.

Otsikkokuva: Commons.wikimedia.org, Gustave Dore