Jumalan mieli?

Tässä on meille kaikille Jumalan sanaa!

Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä- ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta. Sentähden sanotaan: ”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!” Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niinkuin tyhmät, vaan niinkuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,

Ef.5:8-19

Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Room.12:2

Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

Room.15:5-6

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Fil.2:5-8

Näissä jakeissa mainitaan MIELI useasti ja kehoitetaan muuttamaan ja tutkimaan mikä on Herralle mieleistä. Pietari kirjoittaa:

Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne,

2.Piet.3:1

Filippiläisille Paavali kirjoittaa:

Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Fil.3:15

Lukemalla Jumalan sanaa ja tutkimalla sitä, voimme oppia tuntemaan Jumalan mielen eli Jumalan tahdon ja muuttamaan mielemme eli asenteemme Jumalan mielen ja sanan mukaiseksi. Tätä tässä pahassa ajassa tarvitaan!

Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

Fil.4:4-8

Tänä aikana meidän tulee ottaa juuri tämä mieli, ajatella hyvää. Meidän ajatuksemme tulisi olla Kristuksessa Jeesuksessa, ajatella mitä Hän on tehnyt meidän puolestamme ja hankkinut meille pääsyn synneistämme verellään. Meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaan saattaa pyntömme rukouksessa, kiitoksen kanssa Jumalan tietoon! Mielemme ja ajatuksemme muuttuvat, ja saamme luottaa; elämämme on Herran Jeesuksen hallinnassa. Joku on sanonut näin: ”Olet sitä mitä ajattelet”, jos on jotakin kiitettävää sitä ajatelkaa! LOPUKSI haluan vielä painottaa tätä:

Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

Fil.4:5

Jumalan siunausta teille kaikille. Rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne, amen!

Otsikkokuva: Photo by Ksenia Chernaya from Pexels

Terveisin…